fbpx

Tehniline info

Küttesüsteem

Büroos radiaatorküte ja laos küttekalorifeerid.

Küttekandjaks on vesi, mida soojendatakse vastavalt välistemperatuurile gaasikatlamajas.

 

Ventilatsioon

Büroo- ja olmeruumides soojustagastusega ventilatsiooniseadmed, laoruumis väljatõmbeventilaatorid koos värskeõhurestidega.

Jahutus üüripinna põhine, reguleeritav korrusepõhiselt.

 

Elektrivarustus

Tugevvool: hoonesisene üldvalgustus vastavalt kehtivatele normidele, võimalus paigaldada valgusreklaame.

Nõrkvool: hoones üüripinna põhine tehnilise valve valmidus, igal boksil programmeeritav läbipääsusüsteem.

 

Ruumilahendused

Büroos lae puhaskõrgus I korrusel 2,85 m, II korrusel 2,95 m. Lao kõrgus fermi alla 6,40 m, profiilplekini 8,0–8,5 m.

Laoruum on postivaba.

 

Turvalisus

Hoone perimeetril videovalve, kinnistu on piiratud aiaga.

 

Hoone materjal

AVATÄITED
Lao ja büroo vahelised uksed – metallist tuletõkkeuksed
Välisuksed – alumiiniumraamiga klaasuksed
Klaasfassaad – PVC klaasfassaad, kolmekordse klaaspaketiga
Laoosa aknad – PVC aknad
Suitsueemaldusluugid – läbipaistvad
Tõstanduksed mõõtmetega 4,4×4,1 (kõrgus x laius); varustatud automaatika ja käigusustega

VÄLISSEINAD
Ladu – teraspostidele kinnitatud sandwich-paneel
Büroo – olmeploki välisseinad ehitatakse betoonõõnesplokkidest

KATUS
Ladu – terasfermidele toetuv profiilplekk; soojustus EPS plaatidena; katusekatteks PVC
Büroo – vahe- ja katuslagi betoonõõnespaneelidest; soojustus EPS plaatidena; katusekatteks PVC

PÕRAND
Ladu – puhas pinnakõvendiga töödeldud betoonpõrand; paksus on dimensioneeritud maksimaalselt 40 kN punktkoormusele
Büroo – betoonpõrand paksusega 80 mm; viimistletakse vastavalt sisekujunduslahendusele

Võta meiega ühendust!

favorte logo

Ivo Tammearu
Favorte OÜ

ivo.tammearu@favorte.ee

Müügipartnerid